Sınıf III Asansörler

Sınıf III Asansörler

Sınıf III Asansörler

Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere sedye vb. taşımak için tasarlanmış asansörlerdir.

BOYUTLAR
Sınıf III Asansörlerin Boyutları
Beyan yükü (kütle) (kg)
1600
2000
2500
Kabin
Genişlik b1 (mm)
1400
1500
1800
Derinlik d1 (mm)
2400
2700
Yükseklik (mm)
2300
Kabin ve Durak Kapıları
Genişlik b2 (mm)
1300
13001
Yükseklik h3 (mm)
2100
Tip
Yana Açılan
Yana Açılan1
Kuyu

Genişlik b3 (mm)

2400
2700
Derinlik d2 (mm)
3000
3300
Kuyu Dibi Derinliği

d3 (mm) Vn =0,63 m/s

1600
1800
Vn =1,00 m/s
1700
1900
Vn=1,60 m/s4)
1900
2100
Vn=2,50 m/s4)
2500
2500
En Üst Durak Seviyesi Üstündeki Yükseklik

d1 (mm) Vn =0,63 m/s

4400
4600
Vn =1,00 m/s
4400
4600
Vn =1,60 m/s4)
4400
4600
Vn=2,50 m/s4)
5400
5600

Makine Dairesi

Vn=0,63m/s
Yüzey A (m2)
25
27
29
Genişlik b4 (mm)
3200
3500
Derinlik d4(mm)
5500
5800

Yükseklik h2 (mm)

2800
Vn=1,00m/s
Yüzey A (m2)
25
27
29
Genişlik b2(mm)
3200
3500
Derinlik d4 (mm)
5500
5800
Yükseklik h2 (mm)
2800
Vn=1,60m/s
Yüzey A (m2)
25
27
29
Genişlik h4 (mm)
3200
3500
Derinlik d4(mm)
5500
5800
Yükseklik h2 (mm)
2800
Vn=2,50m/s
Yüzey A (m2 )
25
27
29
Genişlik b4 (mm)
3200
3500
Derinlik d4(mm)
5500
5800
Yükseklik h2 (mm)
2800
  • Mümkün olan alternatif: Giriş açıklığı 1400 mm – Merkezden açılan kapı
  • Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir.
  • b4 ve d4 minimum değerlerdir.
  • Gerçek boyutları en az A' ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.