Sınıf IV Asansörler

Sınıf IV Asansörler

Sınıf IV Asansörler

Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir.

BOYUTLAR
Sınıf IV Asansörlerin Boyutları
Anma yükü (kütle) (kg)
630
1000
1600
2000
Kabin
Genişlik A (mm)
1100
1300
1500
1500
Derinlik B (mm)
1400
1750
2250
2700
Yükseklik (mm)
2200
2200
2200
2200
Kabin ve Asansör Sahanlığı Kapıları
Genişlik E (mm)
1100
1300
1500
1500
Yükseklik F (mm)
2100
2100
2100
2100
Asansör Kuyusu

Genişlik C (mm)

2100
2400
2700
2700
Derinlik D (mm)
1900
2300
2800
3200
Kuyu Dibi Derinliği P (mm)
Vn <0,1 m/s
1500
1500
1700
1700
Asansörün işletildiği Derinlik Q (mm)
En yüksek seviye Vn< 1,0 m/s Üzerinde kalan yükseklik
4100
4100
4100
4100

Makine Dairesi

Vn=1,0 m/s
Yüzey S (mm)
12
14
18
20
Genişlik1 R (mm)
2800
3100
3400
3400
Derinlik1 T (mm)
3500
3800
4500
4900

Yükseklik H (mm)

2200
2200
2400
2400
  • R ve T için verilen değerler en küçük değerlerdir. Gerçek boyutlar en az makine dairesi taban alanına (S) eşit şekilde seçilmelidir.